សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង!
  • chain system automatic glass flat edge polishing machine puenmatic

    ខ្សែសង្វាក់ប្រព័ន្ធកញ្ចក់គែមដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ាស៊ីនប៉ូឡូញ puenmatic

    ម៉ាស៊ីននេះប្រើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង PLC និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបន្ទះប៉ះ។ វាអនុវត្តគែមប៉ូលារាបស្មើប្រព័ន្ធប៉ូឡូញធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការការបញ្ចប់កញ្ចក់គឺល្អបំផុត។ ម៉ាស៊ីនអាចដំណើរការក្នុងរបៀបស្វ័យប្រវត្តិនិងរបៀបដោយដៃ។ ប្រព័ន្ធបញ្ជូនខ្សែសង្វាក់ប្រើរ៉ឺស័រល្បឿនការងារអាចត្រូវបានលៃតម្រូវតាមរយៈនិយតករល្បឿន។