សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង!
  • 6 motors round edge OG edge most popular glass machine

    ម៉ូទ័រ ៦ ម៉ាស៊ីនមូលមានគែម OG គែមម៉ាស៊ីនកញ្ចក់ពេញនិយមបំផុត

    ម៉ាស៊ីនអាចផលិតគែមមូលគែម OG និងគែមទម្រង់ផ្សេងទៀតនៅលើកញ្ចក់រាបស្មើ។ ឧបករណ៍បញ្ចោញផ្នែកខាងមុខអាចត្រូវបានផ្លាស់ទីស្របគ្នាដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងកម្រាស់កញ្ចក់ខុសៗគ្នា។ កង់ស៊ីម៉ងត៍ខាងមុខពីរអាចដកកញ្ចក់របស់កង់ដែលកាត់បន្ថយការងាររបស់កង់ផ្នែកខាងក្រោយធ្វើឱ្យអាយុកាលរបស់កង់ផ្នែកបន្ថែមនិងបង្កើនល្បឿនការងារ។