សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង!
  • automatical chain system variable angle glass edging mitering machine

    ប្រព័ន្ធវ៉ែនតាវ៉ែនតាស្វ័យប្រវតិ្តប្រព័ន្ធកែវមុំកាត់កញ្ចក់

    ម៉ាស៊ីននេះអាចធ្វើប៉ូលាគែមរាបស្មើធម្មតាវាក៏អាចធ្វើឱ្យគែមមីស្ទ័រមានកំរិតពី ០-៤៥ ដឺក្រេផងដែរ។ ម៉ាស៊ីននេះប្រើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង PLC និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបន្ទះប៉ះ។ ម៉ាស៊ីនអាចដំណើរការក្នុងរបៀបស្វ័យប្រវត្តិនិងរបៀបដោយដៃ។ ម៉ូទ័រខាងមុខ ៤-៦ អាចកែមុំពី ០ ដឺក្រេដល់ ៤៥ ដឺក្រេសម្រាប់ដុសខាត់គែមខាងក្រោមនិងគែមគែម។